(English text below)

 

kunnian kruunu

Vieraat

Historical_provinces_in_Finland_with_coats_of_armsmaakuntiennimet

Kunnian Kruunu on itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhla, johon kutsumme vieraita kaikista Suomen historiallisista maakunnista

 • Ahvenanmaa
 • Varsinais-Suomi
 • Satakunta
 • Häme
 • Uusimaa
 • Karjala
 • Savo
 • Pohjanmaa
 • Lappi

Sekä vieraaksemme naapurimaiden edustajat mukaanlukien Itämeren rannan maat

 • RuotsiSuomijaNaapurit
 • Norja
 • Tanska
 • Saksa
 • Puola
 • Liettua
 • Latvia
 • Viro
 • Venäjä

Lisäksi tulemme kutsumaan mukaan joitain edustajia muista kansoista sekä Israelista.

1.9.2017 asti varaamme mahdollisuuden 20 hengen delegaatioille jokaisesta maakunnasta, ja 10 hengen delegaatioille naapurikansoista, sekä yhteensä 10 hengelle muista kansoista ja Israelista. 1.9.2017 jälkeen käyttämättömät paikat vapautuu muille halukkaille.

Tapahtuman kielet on suomi ja englanti.

Juhla

Juhlaa vietetään Suomen 100-vuotispäivänä 6.12.2017 Turun Linnassa, Kuninkaan salissa.

Oheistapahtumia järjestetään ennen ja jälkeen, ja myös osallistujia kutsumme järjestämään omilla tahoillaan hankkeen näyn ja teesien mukaisia tapahtumia omissa puitteissaan.

Teema

Juhlan teemana on Yhteys, Sovinto ja Rauha, joiden kristittyinä näemme Raamatun ilmoituksen mukaan täyttyvän Jeesuksessa, ja uskomme kautta meissä kristityissä. Haluamme olla edistämässä Yhteyden, Sovinnon ja Rauhan syvempää ilmenemistä kristittyjen kesken, mutta myös yhteiskunnassa sekä yhteiskunnissa kansojen kesken.

Tapahtumallamme haluamme olla julistamassa Yhteyttä, Sovintoa ja Rauhaa myös esim. sukupolvien, sukupuolien, perheiden, eri tavoin ajattelevien ja eri alueilla asuvien kesken. Haluamme kutsua muitakin samaan.

Osallistuminen

Mukaan on tervetullut jokainen, mutta rajallisten tilojen tähden joudumme rajoittamaan mukaan pääseviä. Tiloihin mahtuu kerralla vain noin 200 ihmistä, ja tämän tähden kutsummekin näystä innostuneita järjestämään vastaavia juhlia omilla resursseillaan omissa kodeissaan, seurakunnissaan tai muissa yhteyksissään. Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua.

Päivän rakenne:

12-18 Pääjuhla, jonka aikana ruokailu, maakuntien ja kansakuntien edustajien puheenvuorot ja symbolisten lahjojen jakaminen Suomelle ja kansoille. Yhteyden, Sovinnon ja Rauhan rakentaminen symbolisesti edustettujen maakuntien ja kansakuntien välille. Juhla on arvokas ja kaunis kokonaisuus, linnanjuhla, jolla haluamme juhlistaa arvokkaasti Suomea naapuriemme kanssa, kuin ihmistenkin syntymäpäivillä tehtäisiin, ja pääjuhlan aikana on myös juhlaruokailu Suomen parhaita antimia. Pääjuhlan osallistumismaksu 60€ (sis. ruoan ja juoman).

19-24 Iltajuhla, jossa pöydät raivataan sivuun, valoja himmennetään musiikkia lisätään, ja kuulemme tärkeitä ja painoarvoisia sanomia päivän teemasta ja rakennamme vielä symbolisesti yhteyttä, sovitusta, sovintoa ja rauhaa osallistuvien tahojen välillä. Tarjolla virvoitusjuomia ja makeisia. Osallistumismaksu 5€ (sis. tarjoilut).

Muista oheistapahtumista lisätietoa tapahtuman lähetessä.

Majoitus

Majoitus tapahtuu omatoimisesti itsevalituissa majoitusmuodoissa. Mahdollisuuksien mukaan tulemme organisoimaan myös esim. kotimajoitusta.

http://www.visitturku.fi/majoituspalveluja

Sijainti

Turun Linna sijaitsee Turun satamassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä Turun keskustaa.

https://www.turku.fi/turunlinna

http://www.foli.fi/fi (paikallisliikenne)

Kulkuyhteydet

Turku on erinomaisten kulkuyhteyksien päässä monelta suunnalta. Tukholmasta pääsee laivalla (autokin mahtuu mukaan) suoraan Turkuun. Pietarista ja Tallinnasta pääsee laivalla Helsinkiin, josta pääsee helposti ja edullisesti kahdessa tunnissa Turkuun. Tukholmasta (Ruotsi), Gdanskista (Puola), Riikasta (Latvia) sekä Helsingistä on myös suorat lennot Turun lentokentälle, josta pääsee paikallisbusseilla keskustaan.

http://visitturku.fi/visit-turku/turun-alue/saapuminen-liikkuminen

Kysymyksiä?

Kaikissa kysymyksissä ota yhteyttä kunniankruunu@gmail.com, autamme mielellämme!

Ilmoittautuminen – Registration

Vapaaehtoiseksi! – Volunteer!

Kotimajoittajaksi – Become a host


Guests

Historical_provinces_in_Finland_with_coats_of_armsmaakuntiennimet

Crown of Glory is a celebration of a 100 years old independent Finland, where we are inviting guests from every historical province of Finland

 • Åland
 • Finland Proper
 • Satakunta
 • Tavastia
 • Uusimaa
 • Karelia
 • Savonia
 • Ostrobothnia
 • Laponia

And also we invite as our guest delegations from our neighboring countries, countries around the Baltic Sea included

 • Sweden
  SuomijaNaapurit
 • Norway
 • Denmark
 • Germany
 • Poland
 • Lithuania
 • Latvia
 • Estonia
 • Russia

In addition we shall invite some representatives from other nations and Israel.

Until 1-Sep-2017 we reserve the possibility for delegation of 20 from each province and delegations of 10 from neighboring countries, and also delegation of 10 altogether from other nations and Israel. After 1-Sep-2017 unreserved places will be released for others.

Languages of the event are Finnish and English.

Celebration

Celebration shall take place at Finlands 100th day of Independence, 6th of December 2017 in Castle of Turku, in the halls of King and Queen.

Extra events shall be organized both before and after, and also we are calling for the participators to organize such events according of the Crown of Glory vision and thesis in their own frameworks.

Theme

Theme of the celebration is Unity, Reconciliation and Peace, which as Christians we see that according to the Bible is fulfilled and Jesus, and through our faith in Him in us Christians. We want to be advancing deeper manifestation of Unity, Reconciliation and Peace with us Christians, but also in our societies and in our societies among the nations.

With the event we want to declare Unity, Reconciliation and Peace also for example among generations, genders, families, those who don’t think alike and those who live in different areas. We want to call others for the same.

Participating

Everybody is welcome to join, but because of limited venue we have to limit those who’ll be participating the actual party. In the venue fits only around 200 people, and this is why we call for people who are excited for this vision, to organize similar kind of events with their own resources in their churches, homes and other connections. So that as many as possible could participate.

Structure of the Day:

12-18 Main celebration, during which shall take place festive dinner, representatives of provinces and nations shall have their says and delivering of symbolic gifts of reconciliation for Finland and nations. Building Unity, Reconciliation and Peace among the nations and provinces that are symbolicly present through their representatives. Celebration is beautiful and precious entity, banquet, where we want to dignify and celebrate Finland with our neighbors, as we would at persons birthday, and during the main celebration we shall also enjoy the best meals Finland has to offer. Participation fee for the main celebration is 60 euros (food and drink included).

19-24 Evening celebration, where the tables shall be carried away, lights dimmed and music added, we shall hear important and noteworthy messages on the theme of the event and we shall still symbolic build unity, reconciliation, atonement and peace among the represented parties. Cold drinks and sweets offered. Participation fee 5 euros (refreshments included).

More info on additional events closer to the event.

Accommodation

Accommodation shall take place independently how you choose to. If possible we will try to organize also for example some accommodation in homes. If you are interested in this, please email us at kunniankruunu@gmail.com

http://www.visitturku.fi/majoituspalveluja

(list of different kind of accommodation in Turku with links)

Location

Castle of Turku is located at harbor of Turku, only few kilometres from the city centre with good connection by the local buses.

https://www.turku.fi/en/turkucastle

http://www.foli.fi/en (Local buses)

Connections

Turku is well connected to many directions. From Stockholm you can take a ferry (you can take your car) straight to Turku. From Petersburg and Tallinn you can take a ferry to Helsinki, where you can get easily and affordably in two hours to Turku. From Stockholm (Sweden), Gdansk (Poland), Riga (Latvia) and from Helsinki you can also fly straight to Turku airport, where you can take the local bus to city centre.

http://visitturku.fi/en/visit-turku-en/turku-environs/getting-around

Questions?

If you have any questions, please contact us at kunniankruunu@gmail.com, we are happy to help!

Ilmoittautuminen – Registration

Vapaaehtoiseksi! – Volunteer!