(Käytännön tietoa, practical info)

(English text below)

Kunnian Kruunun näyn ytimenä on sovinto ja sovitus Jeesuksessa, meidän Rauhassamme.

Me uskomme Jeesuksen olevan rauhana ylitse kaikkien, ja kaikissa.

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.  Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.” Ef 2:14-18

Ja Hänessä on avaimet myös rauhaan ihmisten, perheiden, yhteiskuntien ja kansojen ja lopulta; koko ihmiskunnan Rauhaan.

Sananpaikat – Scriptures

Liittymällä Häneen ja Hänessä toinen toisiimme löydämme myös Rauhan kaikkeen siihen epäsopuun hämmennykseen riitaan vääryyten ja jopa väkivaltaan mitä keskellämme on.

Kristittynä meidän tehtävänä on olla kuin valo lampussa tai kaupunki vuorella julistamassa ympärillemme ensimmäisenä sitä mikä oikein on.

Teesit – Thesis

Kunnian Kruunussa näemme tämän niin, että kristittyjen sisarten ja veljien, äitien ja isien, vastasyntyneistä isoisovanhempiin, rakkaus toinen toisiinsa ja Kristukseen ja eheys ja rakkaus tämän keskellä, on Kunnian Kruunu Kristukselle tässä ajassa, voittonsa, josta Jeesus niin yliluonnollisen uskonsa täyteisestikin julisti:

”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.” Joh 17:20-23

Vision

The core of Crown of Glory -vision is atonement and reconciliation in Jesus, our Peace.

We believe Jesus is the peace over everything and in everyone.

”For it is he who is our peace. Through his mortality he made both groups one by tearing down the wall of hostility that divided them. He rendered the Law inoperative, along with its commandments and regulations, thus creating in himself one new humanity from the two, thereby making peace, and reconciling both groups to God in one body through the cross, on which he eliminated the hostility. He came and proclaimed peace for you who were far away and for you who were near. For through him, both of us have access to the Father by one Spirit.” Eph 2:14-18

And in Him there are keys also for peace among people, families, societies and nations and eventually: to the Peace of all of humanity.

Sananpaikat – Scriptures

Joining ourselves to Him and in Him to each other we shall find also Peace to all that discord confusion conflict injustice and even to violence that exists in our midst.

As a Christian our task is to be as the light in the lamp or the city on the mountain declaring around us what is right, even being the first doing that.

Teesit – Thesis

In Crown of Glory we see this so, that Christian sisters and brothers, mothers and fathers, from newborns to great-grandparents loving each other and Christ, and the wholeness and love among this, is the Crown of Glory for Christ in this time, His victory, of which Jesus overwhelmingly by His supernatural faith declared:

”I ask not only on behalf of these men, but also on behalf of those who will believe in me through their message, so that they may all be one. Just as you, Father, are in me and I am in you, may they also be one in us, so that the world may believe that you sent me. ”I have given them the glory that you gave me, so that they may be one, just as we are one. I am in them, and you are in me. May they be completely one, so that the world may know that you sent me and that you have loved them as you loved me.” John 17:20-23