(English text below)

Sananpaikat

Sananpaikkoja sovituksesta

Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: ”Se on täytetty”, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Joh. 19:30

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

Ef. 2:14-18

Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Ilm. 22:13

– – silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Hepr. 12:2

Sananpaikkoja yhteydestä

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi:

”Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.

Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun – ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun – ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi.

Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.

Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.”

Joh. 17:1-26

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

Ilm. 12:11

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joh. 3:17

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.”

Joh. 10:27-30

Sananpaikkoja kunniasta

Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä – kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.

Jesaja 43:6-7

Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä;

1Kor. 11:7-8

Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

Ef. 5:32

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.

Ef. 4:1-7

Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

1Joh. 4:19-21

Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

1Joh. 4:10-12

Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

1Joh. 4:14-15

Sananpaikkoja rauhasta

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

1Tess. 5:23-24

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Joh. 14:27

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”

Joh. 16:33

Sananpaikkoja voitosta

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

1Joh. 5:3-5

Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”. ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?” Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

1Kor. 15:53-58

Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

Ilm. 19:11

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa: näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

2Kor. 2:14-17

Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

Sananl. 4:18

Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

2Kor. 3:15-18

Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room. 8:37-39


Scriptures

Scriptures on Reconciliation

After Jesus had taken the wine, he said, ”It is finished.” Then he bowed his head and released his spirit.

John 19:30

For it is he who is our peace. Through his mortality he made both groups one by tearing down the wall of hostility that divided them. He rendered the Law inoperative, along with its commandments and regulations, thus creating in himself one new humanity from the two, thereby making peace, and reconciling both groups to God in one body through the cross, on which he eliminated the hostility. He came and proclaimed peace for you who were far away and for you who were near. For through him, both of us have access to the Father by one Spirit.

Eph 2:14-18

I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.

Rev 22:13

– – fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith, who, in view of the joy set before him, endured the cross, disregarding its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.

Heb 12:2

Scriptures on Unity

After Jesus had said this, he looked up to heaven and said,

”Father, the hour has come. Glorify your Son, so that the Son may glorify you. For you have given him authority over all humanity so that he might give eternal life to all those you gave him. And this is eternal life: to know you, the only true God, and the one whom you sent; Jesus the Messiah.

I glorified you on earth by completing the task you gave me to do. ”So now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world existed.

I have made your name known to these men whom you gave me from the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they realize that everything you gave me comes from you, because the words that you gave me I passed on to them. They have received them and know for sure that I came from you. They have believed that you sent me.

”I am asking on their behalf. I am not asking on behalf of the world, but on behalf of those you gave me, because they are yours. All that is mine is yours, and what is yours is mine, and I have been glorified through them. I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you.

Holy Father, protect them by your name, the name that you gave me, so that they may be one, as we are one. While I was with them, I protected them by the authority that you gave me. I guarded them, and not one of them became lost except the one who was destined for destruction, so that the Scripture might be fulfilled. ”And now I am coming to you, and I say these things in the world so that they may have my joy made complete in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I am not asking you to take them out of the world but to protect them from the evil one. They do not belong to the world, just as I do not belong to the world. ”Sanctify them by the truth. Your word is truth. Just as you sent me into the world, so I have sent them into the world. It is for their sakes that I sanctify myself, so that they, too, may be sanctified by the truth.

I ask not only on behalf of these men, but also on behalf of those who will believe in me through their message, so that they may all be one. Just as you, Father, are in me and I am in you, may they also be one in us, so that the world may believe that you sent me. ”I have given them the glory that you gave me, so that they may be one, just as we are one. I am in them, and you are in me. May they be completely one, so that the world may know that you sent me and that you have loved them as you loved me.

Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, which you gave me because you loved me before the creation of the world.

”Righteous Father, the world has never known you. Yet I have known you, and these men have known that you sent me. I made your name known to them, and will continue to make it known, so that the love you have for me may be in them and I myself may be in them.”

Joh 17:1-26

Our brothers conquered him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, for they did not cling to their lives even in the face of death.

Rev 12:11

Because God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him.

Joh 3:17

My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, they will never be lost, and no one will snatch them out of my hand. What my Father has given me is more important than anything, and no one can snatch it from the Father’s hand. I and the Father are one.”

Joh 10:27-30

Scriptures on Glory

I’ll say to the north, ’Give them up’! and to the south, ’Don’t keep them back!’ Bring my sons from far away and my daughters from the ends of the earth; everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.

Isa 43:6-7

A man should not cover his head, because he exists as God’s image and glory. But the woman is man’s glory. For man did not come from woman, but woman from man;

1Co 11:7-8

This is a great secret, but I am talking about the Messiah and the church.

Eph 5:32

I, therefore, the prisoner of the Lord, urge you to live in a way that is worthy of the calling to which you have been called, demonstrating all expressions of humility, gentleness, and patience, accepting one another in love. Do your best to maintain the unity of the Spirit by means of the bond of peace. There is one body and one Spirit. Likewise, you were called to the one hope of your calling. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, through all, and in all. Now to each one of us grace has been given proportionate to the measure of the Messiah’s gift.

Eph 4:1-7

We love because God first loved us. Whoever says, ”I love God,” but hates his brother is a liar. The one who does not love his brother whom he has seen cannot love the God whom he has not seen. And this is the commandment that we have from him: the person who loves God must also love his brother.

1Jn 4:19-21

This is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son to be the atoning sacrifice for our sins. Dear friends, if this is the way God loved us, we must also love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God lives in us, and his love is perfected in us.

1Jn 4:10-12

We have seen for ourselves and can testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. God abides in the one who acknowledges that Jesus is the Son of God, and he abides in God.

1Jn 4:14-15

Scriptures on Peace

May the God of peace himself make you holy in every way. And may your whole being; spirit, soul, and body; remain blameless when our Lord Jesus, the Messiah, appears. The one who calls you is faithful, and he will continue to be faithful.

1Th 5:23-24

I am leaving you at peace. I am giving you my own peace. I am not giving it to you as the world gives. So don’t let your hearts be troubled, and don’t be afraid.

Joh 14:27

I have told you this so that through me you may have peace. In the world you will have trouble, but be courageous; I have overcome the world!”

Joh 16:33

Scriptures on Victory

For this demonstrates our love for God: We keep his commandments, and his commandments are not difficult, because everyone who is born from God has overcome the world. Our faith is the victory that overcomes the world. Who overcomes the world? Is it not the person who believes that Jesus is the Son of God?

1Jn 5:3-5

For what is decaying must be clothed with what cannot decay, and what is dying must be clothed with what cannot die. Now, when what is decaying is clothed with what cannot decay, and what is dying is clothed with what cannot die, then the written word will be fulfilled: ”Death has been swallowed up by victory!” ”Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?” Now death’s stinger is sin, and sin’s power is the Law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus the Messiah! Therefore, my dear brothers, be steadfast, unmovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord isn’t wasted.

1Co 15:53-58

Then I saw heaven standing open, and there was a white horse! Its rider is named Faithful and True. He administers justice and wages war righteously.

Rev 19:11

But thanks be to God! He always leads us triumphantly by the Messiah and through us spreads everywhere the fragrance of knowing him. To God we are the aroma of the Messiah among those who are being saved and among those who are being lost. To some people we are a deadly fragrance, while to others we are a living fragrance. Who is qualified for this? At least we are not commercializing God’s word like so many others. Instead, we speak with sincerity in the Messiah’s name, like people who are sent from God and are accountable to God.

2Co 2:14-17

The path of the righteous is like the light of dawn that grows brighter until the full light of day.

Pro 4:18

Yet even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever a person turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Lord’s Spirit is, there is freedom. As all of us reflect the glory of the Lord with unveiled faces, we are becoming more like him with ever-increasing glory by the Lord’s Spirit.

2Co 3:15-18

In all these things we are triumphantly victorious due to the one who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor anything above, nor anything below, nor anything else in all creation can separate us from the love of God that is ours in union with the Messiah Jesus, our Lord.

Rom 8:37-39